Periodická kontrola

V prípade žiadosti o školenie oprávnených osôb nás kontaktuje na adrese: TRAK, s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.

 

ZOZNAM ADRIES A PARTNEROV VYKONÁVAJÚCICH PERIODICKÚ KONROLU POSTROJOV

Slovensko

Bratislava
 

 
 
Banská Bystrica

TRAK, s.r.o.
Ventúrska 16
811 01 Bratislava
Slovenská republika

TRAK, s.r.o.
Medená 3
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

+421 908 536520
e-mail: trak@trak.sk

 

+421 917 743382
e-mail: info@trak.sk
 

Česká republika
Brno Elgartová 12
614 00 Brno
Česká republika
 
e-mail: cs@trak.sk
Ostrava FIREKONTROL
Antonín Vysoudil
Kyjovice 192
747 68 Kyjovice
Česká republika
+420 721 759817
e-mail: info@firekontrol.cz

 

TRAK, s.r.o. © 2017